Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje

Dodane przez:

Izabela Jasińska-Jung

Data:

2024-03-22

Kategoria:

Wina w rozwodzie może mieć trzy (3) warianty, a mianowicie:

  • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Skontaktuj się z nami

Dodatkowa treść zachęcająca do kontaktu

Jakie są skutki rozwodu o winie

Uzyskując rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka można osiągnąć wiele korzyści, zarówno w sferze materialnej, jak i psychicznej oraz społecznej.

Alimenty

Przed wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie ma istotne konsekwencje w sferze finansowej. Jeżeli małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, drugi małżonek może zostać zobowiązany przez sąd do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego, co oznacza, że może wystąpić z odpowiednim roszczeniem. Jest to roszczenie o alimenty. Co istotne, uprawnienie do żądania alimentów w przypadku orzeczenia z wyłącznej winy przysługuje nawet jeśli małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku. Sąd może zasądzić alimenty na małżonka niewinnego, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Zatem jego sytuacja finansowa nie musi bardzo zła, ani nawet zła. Wystarczy, że po rozwodzie stanie się gorsza.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy w Twoim, konkretnym przypadku można wnosić o rozwód z winy, odpowiedz znajdziesz w naszym kursie.

Alimenty orzeczone na rzecz małżonka niewinnego to określona kwota pieniężna, która ma być wypłacana comiesięcznie. Jeśli nie jest, wówczas można wszcząć postepowanie egzekucyjne, w którym komornik będzie ściągać z konta małżonka zobowiązanego do alimentów określone kwoty. Pisząc o postępowaniu egzekucyjnym chcę podkreślić, że dochodzenia płatności alimentów na małżonka jest uproszczone. Nie trzeba wszczynać całego postępowania sądowego, w którym trzeba przedstawić dowody, które trwa wiele miesięcy, lub lat, lecz od razu można przekazać sprawę w ręce komornika.

Korzyści w sferze psychicznej

Rozstrzygnięcie o winie małżonka to też pewna kompensata moralna dla małżonka niewinnego i uczciwego. Otrzymuje on pisemne “zaświadczenie”, że druga strona zawiniła i że ponosi odpowiedzialność za rozpad związku. Wielu osobom pozwala to na szybsze pogodzenie się z opuszczeniem, naruszeniem praw i obowiązków małżeńskich, oraz brakiem szacunku. Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie może przywrócić również wiarę w poczucie sprawiedliwości i praworządności otaczającego świata. Sądowe potępienie zachowań małżonka winnego może spowodować również ulgę psychiczną i pozwolić małżonkowi niewinnemu odzyskać wiarę w samego siebie. Uzyskanie wyroku z orzeczeniem o winie małżonka może pozwolić także odbudować skrzywdzonemu małżonkowi swój wizerunek i udowodnić, kto miał rację, co daje  dodatkową korzyść, jaką jest satysfakcja.

Wiemy o tym, zatem zapewniamy naszym Klientom i Klientkom wsparcie prawno-psychologiczne. Dowiedz się więcej.

Korzyści społeczne

Rozwód z orzeczeniem o winie ma niekiedy również doniosłe znaczenie społeczne. W opinii publicznej przyjmuje się, że osoba uznana przez sąd za winną rozpadu małżeństwa jest zła, niemoralna, nie można jej zaufać, czasem staje się mniej lubiana. Często taka opinia podąża za małżonkiem winnym przez wiele lat utrudniając mu nawiązanie nowych znajomości, cieszenie się szacunkiem i zaufaniem osób bliskich, czy osób trzecich. Doniosłe znaczenie ma to szczególnie dla osób publicznych, piastujących poważne stanowiska, czy dla tych, których wizerunek odgrywa istotną rolę.

Jak długo trzeba płacić alimenty

Alimenty przysługują małżonkowi niewinnemu aż  do momentu wstąpienia przez niego w nowy związek małżeński, z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie to ślub kościelny, to wówczas obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie samoistnie. Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny trwa co najmniej pięć (5) lat, jednakże wyjątkowo, gdy sąd uzna, że istnieją szczególne okoliczności, na żądanie uprawnionego może przedłużyć ten okres na kolejne pięć (5) lat. Nie dzieję się to jednak automatycznie. Trzeba wystąpić do sądu z odpowiednim roszczeniem.

Szczególnymi okolicznościami, dzięki którym można przedłużyć okres płacenia alimentów, może być na przykład fakt, że były małżonek uległ wypadkowi i w związku z tym potrzebuje środków na kosztowne leczenie. Tym samym jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, bo nie jest w stanie chodzić do pracy.

Sprawy rozwodowe, w których wnosi się o orzekanie rozwodu z wyłącznej winy, uznawane są za jedne z najcięższych dowodowo spraw. Małżonek niewinny musi bowiem odpowiednio wykazać winę małżonka, który zapewne dążył będzie do oddalenia od siebie odpowiedzialności i do uzyskania końcowego rozstrzygnięcia o winie wspólnej obojga małżonków, bądź o braku takiej winy. Z naszego wieloletniego doświadczenia możemy powiedzieć, iż małżonek winny często walczy w sądzie, oraz poza sądem, stosując różne taktyki i procedury, aby obciążyć winą małżonka rzeczywiście niewinnego.

Przed złożeniem pozwu warto skorzystać z pomocy fachowego adwokata specjalisty od prawa rodzinnego, który właściwie i należycie poprowadzi sprawę zapewniając osiągnięcie rozwiązania słusznego i sprawiedliwego.

Nie zawsze opłaca się wnosić o orzeczenie o winie. Nie zawsze też można.

Dla tych z Was, którzy chcą wiedzieć:

  • kiedy sądy orzekają rozwody z wyłączanej winy, a
  • kiedy uznają, iż nie można mówić o wyłącznej winie,
  • co w praktyce oznacza WINA w rozkładzie pożycie,
  • czy warto wnosić o rozwód z wyłącznym winy w Twoim konkretnym przypadku,
    oraz poznać praktyczne przykłady,

Stworzyliśmy NIEZBĘDNIK ROZWODOWY. Jak przygotować się do rozwodu prawnie, strategicznie i emocjonalnie. Jest to kompendium wiedzy, dla osób które rozważają rozwód, lub przygotowują się do rozwodu, dzięki któremu możesz ZWIĘKSZYĆ swoje szanse na korzystny wyrok i ZMNIEJSZYĆ koszty.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0