Do kiedy płaci się alimenty

Dodane przez:

Izabela Jasińska-Jung

Data:

2024-03-22

Kategoria:

Z tego wpisu dowiesz się do kiedy istnieje obowiązek płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek alimentacyjny na małżonka omówię w kolejnym wpisie.

A zatem – szanując Wasz oraz mój czas – do rzeczy! Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadził zasadę, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. To dość ogólne pojęcia. W dalej części wpisu wyjaśnię co to oznacza w opinii sądów wydających orzeczenia sądowe.


Po pierwsze czy trzeba płacić alimenty na dorosłe, pełnoletnie dzieci?

Alimenty na dorosłe dzieci to temat, który powoduje bardzo wielu pytań, wątpliwości i kontrowersji.Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kwestii alimentów jest to czy na dorosłe dzieci przysługują alimenty? Odpowiedź brzmi – tak, ALE pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z polskim prawem obowiązek płacenia alimentów nie kończy się z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Ale, warto wiedzieć, iż w przypadku dzieci pełnoletnich, jest możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku płacenie alimentów. Takiej możliwości nie ma w przypadku dzieci małoletnich.

W polskim prawie nie ma górnej granicy wieku do której należy płacić alimenty.  Z chwilą osiągnięcia pełnoletności, postanowienia wyroku sądowego (czy zawartej w zakresie alimentów ugody) pozostają w mocy. Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka wygasa dopiero, gdy dziecko jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Do tego czasu rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów w kwocie wskazanej w orzeczeniu sądowym.

Czy można bez zgody sądu zmniejszyć alimenty?

Prezenty a alimenty. Czy można bez sądu zmienić wysokość alimentów przez kupowanie prezentów?

Alimenty na studiujące dzieci

W przypadku dzieci studiujących, zwłaszcza w trybie dziennym, obowiązek płacenia alimentów dalej istnieje. Sądy uznają, iż raczej niemożliwym jest osiąganie dochodów pozwalających im na samodzielne utrzymanie się takich dzieci. Oczywiście dziecko może sobie dorabiać, jednakże zwykle są to kwoty, z których nie będzie w stanie  pokryć swoich wszystkich, a nawet wszystkich niezbędnych wydatków.

Alimenty na uczące się zaocznie i studiujące dzieci

Studiowanie – zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym – nie ogranicza się do uczęszczania na zajęcia. Wymaga także czasu na przygotowanie się do zajęć, kolokwium i egzaminów, czy naukę we własnym zakresie. Dziecko ma także prawo do tego, aby przeznaczać swój czas na inne sprawy, które przyczyniają się do jego ogólnego rozwoju – w tym swoje hobby, rozwijanie zainteresowań i kontaktów z innymi ludźmi. Pozbawienie uczącego się w trybie zaocznym dziecka środków utrzymania i wychowania może zostać ocenione przez sąd jako zagrożenie dla jego rozwoju i działanie sprzeczne z rodzicielskim obowiązkiem troszczenia się o dziecko. W konsekwencji sąd może nie obniżyć alimentów. Ponadto, obowiązek rodzica w zakresie płacenia alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka uczącego się zaocznie i pracującego oceniana jest także przez pryzmat zdolności rodzica do dalszego ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeśli płacenie alimentów na dziecko wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica, wówczas okoliczność taka stanowi podstawę do ubiegania się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 

Po ukończeniu nauki

Ukończenie nauki i zdobycie wykształcenia umożliwiają znalezienie  pracy, dzięki której „dziecko” będzie mogło się samodzielne utrzymać. Rozpoczęcie pracy przez dziecko powoduje, że rodzic płacący alimenty może przestać być do nich dalej zobowiązany. W końcu praca, która przynosi dochód pozwalający na utrzymanie się przez dziecko powoduje odpadnięcie podstawy pobierania przez dziecko alimentów.

Trzeba pamiętać jednak, iż spełnienie w/w przesłanek nie uprawnia rodzica do samowolnego zaprzestania płacenia alimentów. Rodzic może natomiast wnosić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0