Odszkodowania i sprawy frankowe

Prowadzimy sprawy konsumentów w przypadku zawarcia z bankiem umowy o kredyt zawierającej klauzule uznane przez orzecznictwo sądowe za niedozwolone, w szczególności klauzulę indeksacyjną oraz innych nieuczciwych praktyk biznesowych, co może prowadzić do „odfrankowienia” kredytu lub do uznania umowy kredytowej za bezwzględnie nieważną.

Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, w szczególności w zakresie:

  • zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych przy rozwiązaniu tzw. polisolokaty (umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym),
  • zwrotu uiszczonych przez ubezpieczonego składek na polisolokatę, w przypadku znacznego spadku jej wartości,
  • odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • odszkodowań za błędy medyczne,
  • odszkodowań za wypadek przy pracy,
  • zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej.

Odszkodowania medyczne i inne:

  • dochodzimy roszczeń odszkodowawczych różnego typu, w szczególności medycznych w związku z przeprowadzonymi zabiegami medycznymi,
  • doradzamy klientom w postępowaniach refundacyjnych,
  • prowadzimy sprawy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0