Prawo oświatowe

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszelkim publicznym i niepublicznym placówkom funkcjonującym w sferze oświaty, między innymi:

 • uczelniom wyższym.
 • szkołom ponadpodstawowym,
 • szkołom podstawowym,
 • szkołom artystycznym i ogniskom artystycznym,
 • placówkom oświatowo-wychowawczym,
 • przedszkolom,
 • żłobkom i punktom przedszkolnym,
 • placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego,
 • poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania placówki, w szczególności w następujących kwestiach:

 • Doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia placówek,
 • Uzyskania lub cofnięcia uprawnień placówki publicznej przez placówkę niepubliczną,
 • Uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na utworzenie oddziału międzynarodowego,
 • Sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówki oświatowej,
 • Uzyskiwania akredytacji przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego oraz placówki doskonalenia nauczycieli,
 • Zmiany formy prawnej placówki,
 • Pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego, handlowego i administracyjnego przy prowadzeniu inwestycji budowlanych i remontów,
 • Reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek, w tym przed sądami administracyjnymi,
 • Windykacja należności placówek w związku z ich działalnością np. opłat za korzystanie usług przedszkoli.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0