×

Archiwalne

Kategorie

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO

WYNAGRODZENIE

Koszt jednorazowej porady prawnej 500 złotych brutto. Możliwa jest też płatność w Euro. Rzetelność, jasne zasady, przejrzystość.
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, opinie prawne, sporządzanie umów, czy reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym administracyjnym lub obrona w sprawie karnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości czynności procesowych jakie mielibyśmy wykonać. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy.
Staramy się, by system płatności był maksymalnie czytelny i prosty, zaś wyliczenie konkretnej kwoty za naszą pomoc prawną następuje zazwyczaj na pierwszym spotkaniu, po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami odnośnie danej sprawy.
Wynagrodzenie godzinowe
Podstawowym modelem jest wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawki godzinowej pracy kancelarii ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin dołączany jest do faktury za wykonane usługi prawnicze.
Wynagrodzenie ryczałtowe
Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których pobieramy wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawek godzinowych ustalonych z klientem. Ta opcja wynagrodzenia opcja dedykowana jest w szczególności przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i wszystkim tym, którzy potrzebują stałej i elastycznej obsługi prawnej. Ten rodzaj wynagrodzenie stosujemy za wykonanie konkretnych czynności.
Wynagrodzenie stałe połączone z premią od sukcesu (success fee)
Ten rodzaj wynagrodzenia polega na połączeniu elementów wynagrodzenia jednorazowego i dodatkowego wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia pozytywnego dla naszego Klienta wyniku postępowania sądowego. Wynagrodzenie połączone z premią od sukcesu jest stosowane zazwyczaj w przypadku trudnych i spornych spraw, których wynik na etapie postępowania sądowego nie jest możliwy do przewidzenia.
Podatek VAT
Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
Koszty i wydatki
Koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży, koniecznych do świadczenia usług prawnych są pokrywane przez klienta.
do góry