Prawo budowlane

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu budowlanego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dla deweloperów realizujących obiekty mieszkaniowe i komercyjne.

 • Reprezentujemy inwestorów w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami.
 • Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości (legal due diligence).
 • Doradzamy w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomości, w tym negocjujemy umowy kredytu i ich zabezpieczenia.
 • Regulujemy stany prawne nieruchomości, w szczególności poprzez usuwanie mankamentów prawnych.
 • Doradzamy przy realizowaniu inwestycji na nieruchomościach odnośnie obiektów handlowych, logistycznych, hotelowych, biurowych jak i mieszkaniowych.
 • Uczestniczymy w procesach reprywatyzacyjnych, uwłaszczeniowych, w odnośnych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Kompleksowo obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości i dochodzenia odszkodowań.
 • Doradzamy w prowadzeniu inwestycji budowlanych w zakresie kontraktowania robót budowlanych.
 • Zajmujemy się sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności oceniając przydatność nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym. Obejmuje to przede wszystkim analizę postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). Doradzamy i asystujemy w postępowaniach o ich ustalenie lub zmianę ich postanowień.
 • Sporządzamy i opiniujemy umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz dostawcami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
 • Prowadzimy obsługę prawna w przypadku roszczeń wynikających z w/w umów.
 • Współpracujemy przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę.

Planowanie przestrzenne

 • Uczestniczymy w zaskarżaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
 • Występujemy o odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Doradzamy i reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat planistycznych i adiacenckich.
 • Występujemy o odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz w sprawach o wywłaszczenie.
 • Występujemy także o odszkodowanie za zajęcie nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz o wykup nieruchomości.

Transakcje

 • Doradzamy przy planowaniu krajowych oraz międzynarodowych transakcji handlowych.
 • Przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów transakcyjnych oraz w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń.
 • Asystujemy przy negocjacjach z kontrahentami.
 • Doradzamy w zakresie umów ubezpieczeń gospodarczych, dla podmiotów je zawierających.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0