×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO

SPECJALIZACJE

USŁUGI DLA OSÓB PRYWATNYCH

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie i pomoc podczas rozwodu, oraz innych spraw rodzinnych, których prowadzenie wymaga nie tylko znakomitej znajomości prawa, ale także indywidualnego podejścia oraz doświadczenia w obszarze psychologii, w tym psychologii sądowej, mediacji, skutecznych technik negocjacyjnych i komunikacyjnych oraz empatii. Oferujemy indywidualne konsultacje, a także nasze autorskie programy, warsztaty i materiały edukacyjne.

Mamy też bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym „white collar crimes” oraz spraw odszkodowawczych i frankowych.

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii Adwokackiej Jasińska i Wspólnicy są sprawy rodzinne. Każdego Klienta traktujemy w pełni profesjonalnie i indywidualnie, z poszanowaniem obowiązującej nas tajemnicy adwokackiej.
Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o:
 • Rozwód, w tym we wszystkich czynnościach prawnych zmierzających do stwierdzenie winy rozpadu pożycia małżeńskiego (rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie),
 • Kontakty z dzieckiem i ustalenie jego miejsca pobytu,
 • Alimenty dla dziecko,
 • Alimenty dla małżonka,
 • Przyznanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • Podział majątku wspólnego małżonków.

 

Zapewniamy w szczególności:

 • Konsultacje i porady prawne,
 • Opinie prawne,
 • Analizy dokumentów,
 • Przygotowanie kompleksowej strategii działania, w tym na postępowanie sądowe,
 • Pozwy, wnioski o zabezpieczenia i dowodowe, zażalenia, apelacje i inne pisma procesowe,
 • Profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych.

Pomagamy także odpowiednio przygotować się rozwodu przed złożeniem pozwu, aby zminimalizować koszty finansowe i emocjonalne naszych Klientów i Klientek, oraz zaoszczędzić ich czas, a także zmaksymalizować ich szansę na korzystny wyrok. W tym celu przygotowaliśmy kompleksowy poradnik NIEZBĘDNIK ROZWODOWY, który możesz dostać TUTAJ >

Naszych Klientów i Klientki wspieramy nie tylko prawnie, ale także pomagamy im przejść przez trudny proces rozwodu kompleksowo, dzięki zapewnianiu wsparcia w zakresie mediacji, psychologii, coachingu, mediacji i technik komunikacyjnych.

Program wsparcia dopasowujemy do potrzeb Klienta/Klientki. Prowadzimy konsultacje indywidualne, warsztaty, tworzymy pakiety i materiały edukacyjne oraz współpracujemy z profesjonalnymi, certyfikowanymi terapeutami, dzięki czemu nasi Klienci mogą skuteczniej poradzenie sobie z emocjami, łatwiejsze przejście przez proces sądowy i zająć się budowaniem swojego życia.

Adwokat Bożenna Jasińska prowadzi skutecznie sprawy rodzinne od ponad 35 lat, a córka adwokat Izabela Jasińska-Jung, która praktykowała u niej od liceum, przejęła jej bogatą wiedzę i doświadczenie, poszerzając praktykę o nowoczesne podejście do Klienta, psychologię, coaching i mediację, rozbudowując w ten sposób dział prawa rodzinnego kancelarii.

Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w sprawach karnych, karno-skarbowych i gospodarczych jako obrońcy podejrzanych oraz oskarżonych na wszystkich etapach tych postępowań. Uczestniczymy również w postępowaniach karnych jako pełnomocnicy pokrzywdzonych.
Mamy bogate doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców, członków zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych, oraz prokurentów w zakresie oceny prowadzonej działalności pod kątem zgodności z regulacjami prawa karnego.
Prowadzimy sprawy dotyczące: działania na szkodę spółki, ochrony wizerunku firmy podczas przebiegu spraw karnych, przestępstw przeciwko dokumentom, łapownictwa na stanowisku kierowniczym, przestępstw przeciwko wierzycielom, wyłudzeń kredytów oraz oszustw ubezpieczeniowych.
Prowadzimy także sprawy (poczynając od początku postępowania kontrolnego) z zakresu wyłudzeń VAT, dochodów z nieujawnionych źródeł, dokonywania fikcyjnych transakcji, oraz posługiwania się dokumentami uznanymi za sfałszowane (m.in. faktury VAT).
Wiedzę i doświadczenie nabyliśmy reprezentując Klientów m.in. w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami i papierosami, rozbojami, kradzieżami, oraz przestępstw „białych kołnierzyków” (white-collar crimes).
Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na następujących etapach postępowania:
 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowania,
 • śledztwo i dochodzenie,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie wykonawcze.

 

Nasze usługi:

 • Ocena szans procesowych,
 • Reprezentacja podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych,
 • Współpraca z organami ścigania,
 • Przygotowanie kompleksowej strategii procesowej, biznesowej i komunikacyjnej.
Prowadzimy sprawy konsumentów w przypadku zawarcia z bankiem umowy o kredyt zawierającej klauzule uznane przez orzecznictwo sądowe za niedozwolone, w szczególności klauzulę indeksacyjną oraz innych nieuczciwych praktyk biznesowych, co może prowadzić do „odfrankowienia” kredytu lub do uznania umowy kredytowej za bezwzględnie nieważną.
Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, w szczególności w zakresie:
 • zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych przy rozwiązaniu tzw. polisolokaty (umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym),
 • zwrotu uiszczonych przez ubezpieczonego składek na polisolokatę, w przypadku znacznego spadku jej wartości,
 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
 • odszkodowań za błędy medyczne,
 • odszkodowań za wypadek przy pracy,
 • zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej.
Odszkodowania medyczne i inne:
 • dochodzimy roszczeń odszkodowawczych różnego typu, w szczególności medycznych w związku z przeprowadzonymi zabiegami medycznymi,
 • doradzamy klientom w postępowaniach refundacyjnych,
 • prowadzimy sprawy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Zapewniamy w pełni profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu prawa spadkowego.  Zajmujemy się zarówno udzielaniem porad prawnych, jak również reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych, pomagamy sporządzać wnioski (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) oraz pozwy mające na celu zainicjowanie takich spraw, a także pomagamy rozwiązać sprawy w drodze ugody.
Sprawy prawne, w których świadczymy obsługę prawną:
 • nabycie spadku z ustawy i testamentu,
 • podważenie (stwierdzenie nieważności) testamentu,
 • podział majątku spadkowego,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • odrzucenie spadku.
Wspieramy naszych Klientów i Klientki w rozwiązywaniu konfliktów nie tylko w postępowaniach sądowych, ale także - zawsze, gdy jest to możliwe - w drodze mediacji i negocjacji pomagamy im osiągnąć satysfakcjonujące i szybkie rozwiązania. Ponadto, zapewniamy im sprawdzone, autorskie programy psychologiczno-coachingowe, które były wypracowywane przez nas interpersonalny zespół profesjonalistów przez lata i które pomogły wielu osobom skutecznie poradzić sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi sporom prawnym i zbudować stabilne, satysfakcjonujące podstawy nowego, lepszego życia.

 

MEDIACJE
Dzięki mediacjom postępowania sądowego można uniknąć lub znacząco je skrócić. Celem spotkań mediacyjnych jest sporządzenie ugody przez mediatora, w której Strony uzgadniają wszystkie, bądź część kwestii spornych. Do naszego zespołu należą nie tylko prawnicy, w tym adwokaci, ale także psychologowie, oraz mediatorzy, którzy podpowiedzą najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązania, możliwe do zaakceptowania przez sąd, ale to Wy końcowo ustalają i akceptują treść ugody.
Ugoda najczęściej obejmuje kwestie opieki nad dzieckiem, wysokości i trybu płacenia alimentów (na dziecko czy współmałżonka), władzy rodzicielskiej czy miejsca zamieszkania dziecka.
Gdy małżonkowie rozważają rozwód, często nie słyszą i nie rozumieją się nawzajem. Mediacja pozwala na swobodne wypowiedzenie się każdej ze stron, wzajemne wysłuchanie, przedstawienie problemu z perspektywy każdej z nich, dbałość o to, aby zostały nazwane potrzeby oraz interesy jednej i drugiej strony. Istotne jest to, że potrzeby te są traktowane jako jednakowo ważne. Jest to warunek, aby wypracowywane potem wspólne rozwiązanie mogło być satysfakcjonujące dla każdego uczestnika i trwałe. W mediacjach rodzinnych, które dotyczą konfliktów z udziałem dzieci – szczególną wagę przywiązuje się do dbałości o ich potrzeby i ochrony przed skutkami konfliktu rodziców.
Wspólne zapisy ugodowe możecie sformułować przed rozpoczęciem postępowania lub na każdym etapie jego trwania.
Duży wpływ na skuteczną mediację ma doświadczony mediator, a takie są w naszym zespole. Nasi mediatorzy to specjaliści, którzy pomagają rozwiązywać konflikty między członkami rodziny. Ich zadaniem jest prowadzenie dyskusji, pomaganie w wyrażeniu potrzeb i oczekiwań, poszukiwanie rozwiązań, które będą odpowiednie dla danej rodziny i spełniające ich potrzeby. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia i znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

 

Najczęstsze obszary pracy w mediacji:
 • ustalenie zasad kontynuowania związku,
 • ustalenie warunków ewentualnego rozstania, rozwodu lub separacji,
 • podział odpowiedzialności rodzicielskiej – sporządzanie planu wychowawczego,
 • kwestie finansowe,
 • ustalenie zasad współpracy rodzicielskiej po rozwodzie.
Wspieramy naszych Klientów i Klientki w rozwiązywaniu konfliktów nie tylko w postępowaniach sądowych, ale także - zawsze, gdy jest to możliwe - w drodze mediacji i negocjacji pomagamy im osiągnąć satysfakcjonujące i szybkie rozwiązania. Ponadto, zapewniamy im sprawdzone, autorskie programy psychologiczno-coachingowe, które były wypracowywane przez nas interpersonalny zespół profesjonalistów przez lata i które pomogły wielu osobom skutecznie poradzić sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi sporom prawnym i zbudować stabilne, satysfakcjonujące podstawy nowego, lepszego życia.
 
COACHING
Pomagamy naszym Klientom i Klientkom także poradzić sobie z emocjami, dzięki skutecznym technikom i programom, które stworzyliśmy przez lata pracy. Wspieramy ich w przejściu przez trudne doświadczenia życiowe, jak rozwód oraz odkryciu ich własnej siły i znalezieniu cennych lekcji życiowych, a także w rozpoczęciu i zbudowaniu podstaw nowego, lepszego, bardziej świadomego rozdziału w życiu. Czasem trzeba ten rozdział zbudować od początku. Czasem – wrócić do czegoś rozpoczętego. W kryzysie i zmianie kryje się niesamowity potencjał. Chociaż dotarcie do niego i skorzystanie z niego w pełni jest możliwe dopiero po przejściu żałoby, o ile jest ona przeżyta w sposób zdrowy. Ale nagroda jest niesamowita.

 

Cytując Oprah Winfrey: "Nie ma takiej rzeczy jak porażka. Są tylko lekcje życia" oraz Franklin D. Roosevelt: "Jedyną granicą dla naszych przyszłych osiągnięć są nasze dzisiejsze wątpliwości."

Pomagamy także naszym Klientom i Klientkom budować lepsze relacje prywatne i zawodowe, m.in. przez nabywanie umiejętności komunikacyjnych i relacyjnych, dzięki którym mogą kształtować swoje życie w harmonii ze swoimi potrzebami.
Prowadzimy sesje indywidualne, oraz warsztaty i szkolenia, a także autorskie programy online.
Dowiedz się więcej TU >

KLIENCI BIZNESOWI

do góry