Prawo rodzinne 2017-02-23

ZMIANA WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Wysokość alimentów może ulec zmianie, nawet jeśli wyrok alimentacyjny jest prawomocny, t.j. nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Sąd orzekając o wysokości obowiązku alimentacyjnego opiera się na aktualnych potrzebach uprawnionego – dziecka - o...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej