Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Blog & artykuły

Artykuły z tagiem: PrawoAutorskie

Prawo autorskie 2019-12-18

DROIT DE SUIT - najważniejsze informacje

Ustawa o prawie autorskim stanowi, iż twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w przypadku odsprzedaży oryginałów utworów plastycznych lub fotograficznych, dokonanej zawodowo (droit de suite). Takie samo prawo mają spadkobiercy artysty (ustawowi oraz testa...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2019-09-06

W przypadku odsprzedaży utworu artyście przysługuje procent od wynagrodzenia

Sprzedaż utworu przez artystę oraz otrzymanie przez niego z tego tytułu wynagrodzenia nie powoduje, iż nie ma on roszczeń majątkowych względem nabywcy. Twórca utworu plastycznego lub fotograficznego ma prawo do żądania od nabywcy wynagrodzenia, jeśli ten od...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2019-08-08

Sprzedaż falsyfikatu dzieła sztuki przez dom akucyjny - co można zrobić

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie odpowiedzialności cywilnoprawnej sprzedawców dzieł sztuki (domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów, kolekcjonerów), w przypadku gdy dzieła te okażą się falsyfikatami, czyli odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2018-06-07

Facebook – nowy regulamin, RODO, prawa autorskie

25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, nakładając na przedsiębiorców szereg obowiązków w związku z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jaki wpływ rozporządzenie to ma Facebooka, oraz prawa autorskie do publikowanych w serwisie zdjęć? Poniżej przedstawi...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2017-05-06

TATUAŻE pod ochroną prawa autorskiego

Tatuaże, jak obrazy, czy inne utwory plastyczne, mogą być chronione przez prawo autorskie, o ile spełnione zostaną dodatkowe kryteria. Zgodnie z ustawą pod ochroną prawa autorskiego znajduje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakt...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować