Prawo autorskie 2018-12-17

UMOWY LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ NIE WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ

W przypadku umów licencji niewyłącznej, może dojść do ich zawarcia również w sposób dorozumiany, tj. bez zachowania formy pisemnej. Forma pisemna jest zastrzeżona jednak do umów o przeniesienie prawa autorskich oraz umów licencji wyłącznej. Powyższe wynika...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej