Kancelaria adwokacka Jasińska&Partners

Prawo medyczne - błędy medyczne

Dla kogo

Nasze usługi oferujemy:

 • PACJENTOM, którzy
  - podejrzewają, iż lekarze (lub personel szpitala) popełnili wobec nich błąd w sztuce medycznej, wskutek czego doznali szkody majątkowej lub niemajątkowej (krzywdy, cierpienia fizycznego),
  - kwestionują orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
 • LEKARZOM i LEKARZOM DENTYSTOM
  - doradztwo w prawnych aspektach wykonywania zawodu lekarza,
  - obsługa prawna indywidualnych praktych lekarskich (negocjowanie, przygotowanie i opiniowanie umów, sprawy pracownicze, dochodzenie roszczeń o zapłatę, reprezentacja przed sądami),
  - opiniowanie prawne dokumentacji medycznej,
  - ochrona dóbr osobistych,
  - ochrona przed roszczeniami pacjentów,
 • PODMIOTOM LECZNICZYM
  - bieżąca obsługa prawna,
  - reprezentacja przed sądami.

Co zyskujesz

Prawo medyczne stanowi skomplikowaną dziedzinę prawa i wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia.

Zawód lekarza, jak żaden inny, niesie za sobą odpowiedzialność, której nie da się przyrównać do żadnej innej, wpisanej w role zawodowe, mianowicie odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. Stąd też pojawia się ważna kwestia zarówno dla prawa i medycyny -  błędu w sztuce medycznej oraz odpowiedzialności lekarza za pomyłki. Nie zawsze doznana przez pacjenta szkoda powskaje wskutek błędu medycznego. Za taki uważa się działanie lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy lub leczenia, niezgodne z powszechnie uznanym i aktualnym stanem wiedzy medycznej. Ustalenie błędu medycznego zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w danej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, zwłaszcza tych którymi dysponował, lub przynajmniej mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy, sztuki medycznej oraz powszechnie przyjętych zasad postępowania.

Każdą sytuacje analizujemy w porozumieniu ze współpracującymi z nami lekarzami i lekarzami dentystami. Na wstępie wydajemy opinię, czy zebrany materiał dowodowy wskazuje na popełnienie błędu medycznego i oceniamy szanse i koszty dochodzenia roszczeń. Doradzamy najodpowiedniejsze postępowanie (przed sądem cywilnym/karnym, komisją ds. zdarzeń medycznych), oraz jakie roszczenia przysługują (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta). Informujemy jak zbierać dowody.

Służymy poradą na każdym etapie postępowania.

Jak działamy

 • kompleksową i rzetelną analizę każdej sytuacji, dzięki czemu nasi Klienci wiedzą jakie prawa i roszczenia im przysługują, oraz jak ich dochodzić,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • rzetelną ocenę szans ewentualnego postępowania,
 • współpracę z lekarzami i lekarzami dentystami,
 • doradztwo w zakresie przysługujących roszczeń oraz metod postępowania,
 • rzetelnie prowadzone postępowanie,
 • dostępność i dyspozycyjność - informujemy naszych Klientów na bieżąco o przebiegu sprawy i odpowiedamy na ich pytania;