Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Blog & artykuły

Najnowsze artykuły

Prawo dla lekarza 2017-08-03

Lista pacjentów na drzwiach to niezgodne z prawem udostępnienie danych osobowych

Umieszczenie listy pacjentów z imionami i nazwiskami na drzwiach gabinetu lekarskiego może sugerować, iż osoby te cierpią na określoną chorobę, a zatem jest to ujawnienie informacji o ich stanie zdrowie - danych osobowych, których nie można przetwarzać bez ...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo spadkowe 2017-07-11

JAK ZABEZPIECZYĆ SPADEK

Jeśli istnieje ryzyko, że przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spadek zostanie uszczuplony, uszkodzony lub zniszczony, można go zabezpieczyć. Postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne. Często spotykam się z sytuacjami,...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2017-05-06

TATUAŻE pod ochroną prawa autorskiego

Tatuaże, jak obrazy, czy inne utwory plastyczne, mogą być chronione przez prawo autorskie, o ile spełnione zostaną dodatkowe kryteria. Zgodnie z ustawą pod ochroną prawa autorskiego znajduje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakt...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo dla lekarza 2017-03-08

Co powinna zawierać dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach o błąd w sztuce medycznej. Dokumentacja ta może przesądzić o wygranej lub przegranej w procesie, zatem bardzo istotne jest jej rzetelne prowadzenie. Biegły sądowy...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo dla lekarza 2017-03-04

ZGODA na leczenie - jakie informacje powinna zawierać

Niedoinformowanie pacjenta stanowi naruszenie jego praw. Jednym z praw pacjenta jest prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego. Zgoda ta musi być „świadoma” i „objaśniona”, nie wystarczy standardowy formularz zgody, który nie zawiera w ...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2017-02-23

ZMIANA WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Wysokość alimentów może ulec zmianie, nawet jeśli wyrok alimentacyjny jest prawomocny, t.j. nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Sąd orzekając o wysokości obowiązku alimentacyjnego opiera się na aktualnych potrzebach uprawnionego – dziecka - o...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2017-02-04

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICE a zgoda drugiego rodzica

Rozstania rodziców często powodują, iż dobro dziecka nie jest już priorytetem w sprawach dotyczących jego rozwoju i spędzania przez nie czasu, lecz jest ono wykorzystywane, aby "zrobić na złość" byłemu małżonkowi (lub partnerowi). Dlatego też proces rozwodo...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2017-02-02

BRAK ZGODY MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ROZWÓD

Ostatnio Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ciekawe orzeczenie w sprawie o rozwód. Co do zasady, nie można orzec rozwodu, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Są jednak dwa wyjątki, tj. jeśli drugi (niewinny) małżonek wyraż...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować