Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Blog & artykuły

Najnowsze artykuły

Prawo rodzinne 2020-01-13

ROZWÓD A CHOROBA MAŁŻONKA - KIEDY NIE MOŻNA ORZEC ROZWODU MIMO ROZPADU MAŁŻEŃSTWA

Mimo że małżonków nic już nie łączy, w pewnych okolicznościach sąd nie można orzec rozwodu. Do wyjątków takich zalicza się chorobę jednego z małżonków (ale nie zawsze), oraz ryzyko pogorszenia się w wyniku rozwodu sytuacji wspólnych małoletnich dzieci. Małż...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2019-12-18

DROIT DE SUIT - najważniejsze informacje

Ustawa o prawie autorskim stanowi, iż twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w przypadku odsprzedaży oryginałów utworów plastycznych lub fotograficznych, dokonanej zawodowo (droit de suite). Takie samo prawo mają spadkobiercy artysty (ustawowi oraz testa...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2019-09-06

W przypadku odsprzedaży utworu artyście przysługuje procent od wynagrodzenia

Sprzedaż utworu przez artystę oraz otrzymanie przez niego z tego tytułu wynagrodzenia nie powoduje, iż nie ma on roszczeń majątkowych względem nabywcy. Twórca utworu plastycznego lub fotograficznego ma prawo do żądania od nabywcy wynagrodzenia, jeśli ten od...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2019-08-08

Sprzedaż falsyfikatu dzieła sztuki przez dom akucyjny - co można zrobić

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie odpowiedzialności cywilnoprawnej sprzedawców dzieł sztuki (domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów, kolekcjonerów), w przypadku gdy dzieła te okażą się falsyfikatami, czyli odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2019-05-27

ZABEZPIECZENIE - jak w ciągu 1 miesiąca uzyskać kontakty z dzieckiem

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem - jak każda sprawa w sądzie - może trochę potrwać. Oczywiście są sprawy kończące się w ciągu 2 miesięcy, ale są też takie które trwają ponad rok. Żaden prawnik nie jest w stanie określić konkretnie z góry jak długo d...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2019-05-14

Decyzje co do wyboru szkoły wymagają zgody obojga rodziców

Do wyboru szkoły czy przedszkola potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Zgoda jednego z nich nie wystarczy. Decyzje w tych kwestiach uważane są za „istotne sprawy dziecka”, a zatem takie które wpływają na jego dalsze życie i rozwój. Placówka edukacyjna powin...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo rodzinne 2019-04-26

ALIMENTY DLA PEŁNOLETNICH DZIECI

W tym artykule wyjaśnię kiedy alimenty należą się pełnoletnim dzieciom, a kiedy rodzice mogą uchylić się od ich płacenia, oraz kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z polskim prawem alimenty przysługują dzieciom od rodziców, dopóki nie będą one w s...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Prawo autorskie 2018-12-17

UMOWY LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ NIE WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ

W przypadku umów licencji niewyłącznej, może dojść do ich zawarcia również w sposób dorozumiany, tj. bez zachowania formy pisemnej. Forma pisemna jest zastrzeżona jednak do umów o przeniesienie prawa autorskich oraz umów licencji wyłącznej. Powyższe wynika...

Zobacz komentarzeCzytaj dalej

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować