Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

ROZWÓD A CHOROBA MAŁŻONKA - KIEDY NIE MOŻNA ORZEC ROZWODU MIMO ROZPADU MAŁŻEŃSTWA

2020-01-13

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

ROZWÓD A CHOROBA MAŁŻONKA - KIEDY NIE MOŻNA ORZEC ROZWODU MIMO ROZPADU MAŁŻEŃSTWA

Mimo że małżonków nic już nie łączy, w pewnych okolicznościach sąd nie można orzec rozwodu. Do wyjątków takich zalicza się chorobę jednego z małżonków (ale nie zawsze), oraz ryzyko pogorszenia się w wyniku rozwodu sytuacji wspólnych małoletnich dzieci. Małżonek chory powinien przynajmniej dążyć do tego, aby wyzdrowieć. Jeśli pozostaje bierny, unika lub utrudnia leczenia, nie są to sytuacje, w których małżeństwo należy utrzymać. Tak orzekł Sąd Okręgowy w sprawie mojej Klientki, która wniosła o rozwód. Sprawa zatem skończyła się dla nas korzystnie.

Jako adwokat mam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych w Warszawie. Zatem z mojej praktyki może stwierdzić, że w niewielu sprawach z prawa rodzinnego sąd odmawia orzeczenia rozwodu, chyba że sprawę wszczyna małżonek wyłącznie winny, ale wina w rozwodzie (rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków) jest odrębnym tematem.

Sąd okręgowy orzeka rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli bada na rozprawie w postępowaniu sądowy, czy są jeszcze w małżeństwie trzy więzi: ekonomiczna, emocjonalna, oraz fizyczna. (Szerzej i klarowniej przesłanki te opiszę w kolejnym artykule, gdyż jest to obszerny temat i wymaga wielu przykładów praktycznych).  W/w oznacza, że w takim przypadku sąd musi orzec rozwód, nawet jeśli jeden z małżonków nie zgadza się na to. Orzeka także o alimentach i może orzec o kontaktach z dzieckiem.

Mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli:

-        byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, lub

-        ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci.  

Druga okoliczność zależy od konkretnego wypadku i wymaga indywidualnego omówienia i bardzo dobrego materiału dowodowego. Sądy rzadko uwzględniają tą okoliczność jako wyłączającą rozwód. Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, nie można orzec rozwodu, jeśli w jego wyniku więź dziecka z rodzicem, u którego nie będzie ono stale mieszkać, może ulec takiemu osłabieniu, że ujemnie wpłynie na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich lub zagrozi to prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Z mojej praktyki mogę stwierdzić, że orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli niemoralne, szczególnie jeśli jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy materialnej i moralnej, a rozwód byłby dla niego rażąco krzywdzący. Orzeczeniu rozwodu nie stoi jednak na przeszkodzie choroba będąca uzależnieniem, wynikłe jedynie z winy małżonka, który nie wykazał minimum woli, by poddać się leczeniu. Choć przepis jest ogólny, można wyciągnąć ogólny wniosek z wyroków sądów, zapadłych na jego tle, iż choroba sama w sobie nie stanowi przeszkody rozwodowej, natomiast podejście do niej chorego już tak, co sąd bada podczas postepowania dowodowego w procesie. Strona oczywiście musi dostarczyć odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń. (O zasadach postępowania dowodowego – skutecznych dowodach, już wkrótce).

W/w zasada odnosi się zarówno do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. W mojej ostatniej sprawie, która stałą się inspiracją do napisania tego artykułu, przeciwnik mojej Klientki zachorował na depresję i twierdził, że żona nie może z tego powodu opuścić. Obecnie, także w orzecznictwie sądowym, depresja uważana jest za chorobę psychiczną, która podlega leczeniu. Chęć leczenia i wyzdrowienia polega na podejmowaniu takich działań jak uczestnictwo w terapii, wizyty u psychiatry, przyjmowanie leków, choć oczywiście leczenie może trwać. W mojej dzisiejszej sprawie przeciwnik procesowy odmawiał jakiegokolwiek leczenia, twierdząc, iż depresja usprawiedliwia jego wszelkie zaniedbania wobec małżeństwa, w tym agresywne zachowania.

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy na konsultacje.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować