Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

TATUAŻE pod ochroną prawa autorskiego

2017-05-06

Prawo autorskie

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

TATUAŻE pod ochroną prawa autorskiego

Tatuaże, jak obrazy, czy inne utwory plastyczne, mogą być chronione przez prawo autorskie, o ile spełnione zostaną dodatkowe kryteria.

Zgodnie z ustawą pod ochroną prawa autorskiego znajduje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zatem, ochronie podlegać będą przeniesione na ludzkie ciało obrazy, wykonane według wcześniej wykonanego projektu.

Ochronie podlegać będą tatuaże oryginale, nowe, odróżniające się istotnie od wzorów, w których widoczny będzie indywidualny wkład twórcy. Nie koniecznie muszą to być tylko najlepsze prace. Raczej wyłączone spod ochrony będę tatuaże wykonane na podstawie ogólnodostępnego wzoru/szablonu. Takim pracom nie będzie można przypisać cech utworu w rozumieniu ustawy.

Jeśli jednak tatuaż zrobiony jest według wzoru, a wzór ten ma cechy utworu - tj. ma twórczy i indywidualny charakter - do jego wykorzystania wymagana jest zgoda artysty - autora. Tak samo zgoda będzie potrzebna, aby dokonać zmian we wzorze (lub innym tatuażu). Nie będzie jednak potrzebna, jeśli twórca tatuażu czerpie jedynie  inspiracje ze wzoru (lub innego tatuażu). Rozróżnienia pomiędzy "zainspirowaniem się" a "dokonaniem zmian" we wzorze będą określały okoliczności danego przypadku, nie ma tu jasnej granicy, a ustalenie odpowiedniej kategorii będzie wymagało przed sądem szczegółowej analizy.

Zrobienie tatuażu na ciele klienta oraz otrzymanie za niego zapłaty nie oznacza jeszcze, że klient stał się jego właścicielem, który może bez ograniczeń z takiego tatuażu korzystać. Oczywiście może swobodnie pokazywać go w życiu, idąc ulicą, czy do sklepu. Inaczej wygląda sytuacja gdyby klient chciał wykorzystać go w celach komercyjnych, np. eksponując w reklamie sam tatuaż. Wówczas może się okazać, że potrzebna będzie zgoda autora. Zgoda taka może być  wyrażona w formie umowy o przeniesienie praw autorskich lub umowie licencyjnej.

W Polsce na razie sprawy tego rodzaju nie znalazły finału w sądzie, lecz problem pojawił się za oceanem. W jednej z tego rodzaju spraw twórca tatuażu Mika Tysona - S. Victor Whitmillu - pozwał wytwórnię Wytwórnia Warner Brothers za naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie wzoru tatuażu w filmie "Kac Vegas". Naruszenie polegało na pokazaniu innego aktora z tatuażem Tysona. Nie dowiemy się jaki wyrok wyda sąd, ponieważ strony zawarły ugodę.

Czy można wytatuować każdy wzór? Nie koniecznie.

Kolejne wpisy będą dotyczył uwarunkowań prawnych korzystania z logo znanych i rozpoznawalnych marek w tatuażach, a także formularzy zgód na tatuaże.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować