Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

BRAK ZGODY MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ROZWÓD

2017-02-02

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

BRAK ZGODY MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ROZWÓD

Ostatnio Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ciekawe orzeczenie w sprawie o rozwód.

Co do zasady, nie można orzec rozwodu, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Są jednak dwa wyjątki, tj.

  • jeśli drugi (niewinny) małżonek wyraża zgodę, lub
  • jeśli odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach niezgodna z zasadami współżycia społecznego.

Sprawa dotyczyła żądania rozwodu przez męża, który zdradził żonę, następnie wyprowadził się do innej kobiety. W postępowaniu sądowym ustalono, iż był on wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Żona nie wyrażała zgody na rozwód, chcąc walczyć o ratowanie małżeństwa. Sąd w Krakowie uznał, że związek jest związkiem martwym i nie ma realnych szans na jego odbudowanie, z przyczyn leżących po stronie męża. Jednak, zdaniem Sądu nie można orzec w tej sprawie rozwodu.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który podzielił stanowisko sądu I instancji. Sąd uznał, że jeśli rozwodu żąda strona wyłącznie winna rozkładu pożycia, musi ona wykazać, że odmowa wyrażenia zgody przez drugiego małżonka jest moralne naganna, czego powód nie uczynił. Zdaniem Sądu „nie sposób dopatrzeć się w odmowie zgody żony, zdradzonej i odrzuconej przez męża, pobudek niezasługujących na społeczną aprobatę, nawet jeśli jej nadzieje na ratowanie związku są tylko subiektywne”. Dalej, w ocenie Sądu „orzeczenie rozwodu w tej sytuacji byłoby formą aprobaty dla nielojalnego zachowania zdradzającego męża”.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować