Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozstaniu rodziców

2018-02-01

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozstaniu rodziców

„Nie chcę być weekendowym tatą. Chcę uczestniczyć w życiu mojego dziecka na co dzień, chcę aby mój dom był jego domem” – słyszę często od klientów – mężczyzn, którzy rozwodzą się lub kończą nieformalne związki, lecz chcą aby ich dziecko wciąż zajmowało tak samo ważne miejsce w ich życiu.

Prawo pozostawia sporo swobody w kwestii jak mają wyglądać kontakty dziecka z rodzicem po ich rozstaniu. Pozwala im swobodnie ustalić sposób i zakres ich wykonywania. Ważne jest jednak, aby kontakty były zgodne z dobrem dziecka i uwzględniały jego rozsądne życzenia. Oczywiście nie ma problemu, gdy para rozstaje się w zgodzie, bądź potrafi wyłączyć ze swojego konfliktu dziecko. Jednakże, gdy dobro dziecka jest przysłonięte konfliktem rodziców, wówczas o kontaktach decyduje sąd rejonowy, zwany sądem opiekuńczym.

Jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sposób uregulowana kontaktów z dzieckiem powinien mieć na względzie zarówno potrzebę dziecka do utrzymania więzi i relacji z obojgiem rodziców, a także bezpieczeństwo dziecka oraz jego prawidłowy rozwój. Przepisy nie określają zakresu ani częstotliwości kontaktów. Warto w tym miejscu także podkreślić, iż w polskim prawie kontakty z dzieckiem to nie tylko  przebywanie z dzieckiem (spotkania, odwiedziny, zabieranie dziecka z miejsca jego stałego zamieszkania), lecz także porozumiewanie się z nim (rozmowy bezpośrednie, telefoniczne, czy mailowe).

Kontakty są ustalane zazwyczaj w taki sposób, iż rodzic u której dziecko nie przebywa na stałe spędza z nim dwa weekendy w miesiącu (od piątku popołudnia lub soboty rano do niedzieli wieczór), często dodatkowo 1 lub 2 popołudnia w tygodniu lub 1-2 razy w tygodniu rodzic dzwoni lub koresponduje z dzieckiem.

W ostatnim czasie można zaobserwować, iż polskie sądy coraz częściej orzekają opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Oznacza to, że dziecko przebywa podobną ilość czasu z każdym z rodziców. Sposób wykonywania opieki naprzemiennej może występować w różnych konfiguracjach. Dziecko może być przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca z jednym z rodziców, a przez ostatnie dwa – z drugim. Może być po tygodniu z każdym z nich, lub określoną ilość dni w tygodniu z jednym, a resztę z drugim (np. może być taki podział: poniedziałek – środa, czwartek – niedziela, a w następnym tygodniu: poniedziałek – czwartek i piątek – niedziela). 

Opieka naprzemienna nie została wprost uregulowane w ustawach. Takie rozstrzygnięcie może być zastosowane, jeśli rodzice zgodnie o to wnoszą, oraz potrafią się ze sobą porozumiewać. Trudno bowiem orzec opiekę naprzemienną, gdy konflikt między rodzicami wciąż istnieje i jest przez nich podsycany. Nawet jeśli oboje rodzice są zgodni co do opieki naprzemiennej, sąd i tak  może zasięgnąć opinii specjalistów. I często tak czyni. W tym przypadku kieruje uczetników postępowania do psychologów z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej: RODK), którzy przeprowadzą szereg badań z rodzicami i dzieckiem, aby ustalić ich wzajemne relacje i stwierdzić, czy opieka naprzemienna, czy może inny sposób jej sprawowania, będzie najkorzystniejszy dla dziecka. Dodatkowo, rodzice powinni przedstawić sądowi porozumienie – plan wychowawczy, w którym zawierają dość szczegółowe postanowienia co do podziału obowiązków przy dziecku.

 

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować