Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

ZABEZPIECZENIE - jak w ciągu 1 miesiąca uzyskać kontakty z dzieckiem

2019-05-27

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

ZABEZPIECZENIE - jak w ciągu 1 miesiąca uzyskać kontakty z dzieckiem

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem - jak każda sprawa w sądzie - może trochę potrwać. Oczywiście są sprawy kończące się w ciągu 2 miesięcy, ale są też takie które trwają ponad rok. Żaden prawnik nie jest w stanie określić konkretnie z góry jak długo dana sprawa potrwa. Wyznaczenie terminu rozprawy zależy od tego m.in. ile spraw w danym czasie wpłynie do sądu. Następnie przeprowadza się postępowanie dowodowe, t.j. przedstawia się dokumenty (w sprawach rodzinnych często są to maile, sms-y, wiadomości z Messanger’a, wydruki z Facebook’a, dokumentacja medyczną, pisma i zaświadczenia ze szkoły/przedszkola), przesłuchuje się świadków. Gdy tych jest wielu - przesłuchanie może zająć kilka terminów rozpraw. Czasem opinie wydają biegli sądowi: psychologowie i pedagodzy z Opiniodawczego Ośrodka Sądowych Specjalistów. Czas sprawy może zostać wydłużony też przez przepisy proceduralne, np. świadek nie stawi się na terminie przesłuchania i przedstawi zwolnienie lekarskie. Może to zrobić nawet kilka razy! Gdy jest zwolnienie od lekarza sądowego, a strona która powołała świadka dalej chce go przesłuchać, wówczas czekamy (to zasada ogólna, a wpis poświęcony jest tematowi kontaktów, a nie procedurze cywilnej, więc nie będę zagłębiać się w nią). Strona i pełnomocnik także może odroczyć rozprawę z powodów zdrowotnych lub losowych. Zdarzało się w mojej praktyce, że pełnomocnik miał wypadek samochodowy i dzwonił do sądu twierdząc że nie jest w stanie dotrzeć. Sąd odraczał wówczas rozprawy (posiedzenia). Sędzie może zachorować, cóż też jest człowiekiem.


Z powyższego łatwo wywnioskować, że sprawa w sądzie może potrwać parę miesięcy. Jedna z moich spraw o kontakty trwała nawet 1,5 roku!
Zatem, warto wnosić o ZABEZPIECZENIE roszczenie. Zabezpieczenie w sprawie o kontakty to podjęcie decyzji przez sąd, że kontakty powinny się odbywać w taki a taki sposób (np. w co drugi weekend) do czasu wydania ostatecznego postanowienia w sprawie, lecz sposób ustalenie kantaków jest w nim często taki sam. Chodzi o to, żeby nie doszło do sytuacji, w której dziecko zostaje odcięte od rodzica na wiele miesięcy, gdyby sprawa miała tyle trwać. Do zabezpieczenia wystarczy samo uprawdopodobnienie roszczenia, a zatem nie trzeba go udowadniać, lecz wykazać iż wysoce prawdopodobne jest iż czekania do podjęcia przez sąd ostatecznej decyzji i czas bardzo negatywnie wpłyną na realizację naszego roszczenia.


Można z takim wnioskiem wystąpić na każdym etapie sprawy, jednak warto zawrzeć go już w pierwszym piśmie procesowym, tj. we wniosku o wszczęcie sprawy lub w pozwie. Wówczas sąd orzeknie w sprawie zabezpieczenia na pierwszej rozprawie lub nawet przed nią. Powinien to uczynić w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Dodatkowym atutem złożenia wniosku na początku jest brak opłaty od niego. Później, tj. gdy wniosek jest odrębnym pismem procesowym, musi zostać opłacony.


Warunkiem wydania postanowienia o zabezpieczeniu jest uprawdopodobnienie (jak wyżej napisałam nie trzeba jeszcze „udowadniać”, bo to jest przedmiotem postępowania sądowego). Jednak należy wykazać, że brak zabezpieczenie znacznie utrudni lub uniemożliwi dochodzenie finalnego roszczenia lub w inny sposób utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania. Tak więc, gdyby postępowanie miało trwać rok (a na to się zanosi, bo rodzice są w konflikcie i kontakty do tej pory znacznie różniły się), a dziecko jest małe, brak kontaktu z jednym z rodziców może istotnie negatywnie wpłynąć na jego rozwój. Jeśli wcześniej więź między rodzicem a dzieckiem była silna, dziecko spędzało z tym rodzicem dużo czasu, nagła separacja nie pozostanie najprawdopodobniej obojętna dla rozwoju dziecka.


W przypadku uzyskania postanowienia o zabezpieczeniu kontakty są ustalone, muszą być wykonywane, a sprawa przed sądem toczy się w swoim tempie. Jest to niewątpliwie zaleta zabezpieczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu można zaskarżyć. Nie zawsze jednak warto. W przypadku złożenia zażalenia akta sprawy są przekazywane do sądu odwoławczego. W Warszawie na 14 sądów pierwszej instancji dla kontaktów (sądy rejonowe) są tylko 2 sądy odwoławcze (okręgowe). Jest ich zatem znacznie mniej, a na rozpatrzenie zażalenia trzeba trochę poczekać, nawet do paru miesięcy. W związku z powyższym, jeśli zanosi się, że sprawa do wydania postanowienia końcowego potrwa do pół roku, może nie warto wnosić zażalenia na zabezpieczenie.


Można uniknąć postępowania odwoławczego od zabezpieczenia. A mianowicie na każdym etapie postępowania można wnosić o zmianę zabezpieczenia. Aby sąd go uwzględnił, należy wykazać, iż nastąpiła zmiana okoliczności. Taki wniosek rozpatruje ten sam sędzie przed którym sprawa nasza się toczy, dzięki czemu nie przedłużamy postępowania.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować