Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Decyzje co do wyboru szkoły wymagają zgody obojga rodziców

2019-05-14

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

Decyzje co do wyboru szkoły wymagają zgody obojga rodziców

Do wyboru szkoły czy przedszkola potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Zgoda jednego z nich nie wystarczy. Decyzje w tych kwestiach uważane są za „istotne sprawy dziecka”, a zatem takie które wpływają na jego dalsze życie i rozwój. Placówka edukacyjna powinna zatem zadbać o to, aby oboje rodzice wyrazili pisemną zgodę.

To samo dotyczy innych spraw ważnych z punktu widzenia dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu „istotnych spraw dziecka”. Z pomocą przychodzi zatem orzecznictwo sądów, które zalicza do nich – poza wyborem szkoły i przedszkola - m.in.: decyzje w sprawie wyjazdów zagranicznych (zwykłe wycieczki szkolne nie są za takie uważane), ustalenie miejsca pobytu dziecka, zmiany jego nazwiska, wybór kierunku kształcenia czy zawodu, decyzje w kwestii wyjazdów na wakacje, złożenie wniosku o paszport dla dziecka, określenie miejsca pobytu dziecka. W tego rodzaju sprawach rodzie powinni porozumiewać się ze sobą, kontaktować, konsultować, a decyzje podejmować wspólnie.

W mojej praktyce spotykam się często z sytuacją, gdy rozbieżność między rodzicami powstaje, gdy jedno z nich chce aby dziecko poszło do szkoły państwowej, a drugie - do prywatnej.

W braku zgody jednego z rodziców, drugie może wystąpić do sądu o rozstrzygniecie w istotnych sprawach dziecka. Sąd wówczas podejmuje decyzje, która zastępuje zgodę, lub jej nie udziela. W przypadku wyboru pomiędzy szkołą publiczną, a prywatną bada nie tylko co jest najlepsze dla dziecka - biorąc pod uwagę ofertę placówki, lokalizację, opiekę - ale także możliwości finansowe rodziców. Rodzic, który wszczyna postępowanie zobowiązany jest do udowodnienia, iż podjęcie decyzji jest dla dobra dziecka.

W innych, bieżących sprawach dotyczących dziecka każdy w rodziców może podejmować decyzje samodzielnie, jeśli każdemu z nich przysługuje władza rodzicielska.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować